Odszkodowanie za brak prądu

Za szkody wynikające z braku prądu odbiorcy energii należy się odszkodowanie – jednak nie we wszystkich przypadkach. Sprawdź kiedy warto złożyć wniosek o odszkodowanie za przerwę w dostawie energii elektrycznej.

Przerwy w dostawie energii

Zgodnie z ustawą prawo energetyczne to dystrybutor energii ma obowiązek w sposób niezawodny i ciągły dostarczać energię elektryczną do odbiorcy. Jeśli chodzi o zapisy związane z standardami jakościowymi to znajdują się one w rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. W tym dokumencie znajdziemy dopuszczalny czas trwania przerw w dostawie energii elektrycznej.

Jednorazowa przerwa w dostawie energii nie może trwać 16 godzin w przypadku przerwy planowanej oraz 24 godziny w przypadku przerwy nieplanowanej. W ciągu roku w sumie przerwy jednorazowe nie mogą przekroczyć 35 godzi w przypadku przerwy planowanej i 48 godzin w przypadku przerw nieplanowanych.

Odszkodowanie i bonifikata

Należy te dwa pojęcia od siebie odróżnić. O bonifikatę można się starać za sam fakt, że zostaliśmy pozbawieni dostaw energii. Z kolei za odszkodowanie za wynikającą z braku prądu szkodę. Uwaga: odszkodowania czy bonifikaty nie otrzymamy jeśli brak prądu był wynikiem zadziałania tzw. siły wyższej. Więcej na ten temat http://energiadirect.pl/poradniki/wniosek-o-odszkodowanie-za-brak-pradu

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *