Co to jest sieć energetyczna?

Bez sieci energetycznej przesył energii elektrycznej nie jest możliwy. Pod tym pojęciem mieści się jednak nie tylko sieć elektroenergetyczna, ale także sieć ciepłownicza oraz inteligentne sieci energetyczne.

Sieć energetyczna

Są to urządzenia oraz instalacje służące do przesyłania, dystrybucji nośników energetycznych. Wyróżnia się sieci elektroenergetyczne, sieci ciepłownicze, sieci paliwowe oraz sieci elektroenergetyczne. Przyłącza do sieci są regulowane „Prawem energetycznym”.

Sieć ciepłownicza

Sieć ta jak sama nazwa wskazuje służy do dystrybucji energii cieplnej od elektrociepłowni do odbiorców końcowych. Występuje kilka rodzajów sieci ciepłowniczej, m.in. sieć komunalna, sieć przemysłowa.

Sieć elektroenergetyczna

Jest to zbiór przewodów oraz urządzeń elektrycznych, które służą do przetwarzania, przesyłania, rozdzielania wytworzonej energii elektrycznej. Dwa najważniejsze elementy sieci energetycznej to sieć przesyłowa (sieć wysokiego napięcia) i sieć dystrybucyjna (sieć średniego i niskiego napięcia).

Inteligentna sieć energetyczna

System wyróżniający się nowoczesnymi technologiami, które nieustannie monitorują produkcję oraz zużycie prądu.

Odszkodowanie za brak prądu

Za szkody wynikające z braku prądu odbiorcy energii należy się odszkodowanie – jednak nie we wszystkich przypadkach. Sprawdź kiedy warto złożyć wniosek o odszkodowanie za przerwę w dostawie energii elektrycznej.

Read more

Enea awaria

Awarie prądu się zdarzają i będą się zdarzać w przyszłości. Za ciągłość dostaw odpowiada dystrybutor i jemu należy zgłaszać wszelkie awarie sieci.

Read more

Energa awaria

Znajdujesz się na terenie działania Energa-Operator i nastąpiła awaria prądu? Skontaktuj się z dystrybutorem energii za pomocą infolinii, formularza internetowego czy wysyłając SMS.

Read more